Ordförande
Gunilla Ordéus
Vice ordförande/Sekreterare
Jan Grundelius
Kassör
Christina Lindberg
Ledamöter
Kerstin Grundelius (ansvarig för medlemsregistret)
Stephan Erixon Knagg
Mattias Waller
Calle Svensson
Suppleanter
Lena Knagg
Tina Wiman
Kontaktperson i Rättvik: Renata Tidebäck
Kontaktperson i Leksand: Britt-Mari Lundgren Ståhl