Ordförande
Gunilla Ordéus

Vice ordförande/Sekreterare
Jan Grundelius

Kassör
Christina Lindberg

Ledamöter
Kerstin Grundelius (ansvarig för medlemsregistret)
Stephan Erixon Knagg
Mattias Waller
Calle Svensson

Suppleanter
Lena Knagg
Tina Wiman

Kontaktperson i Rättvik: Renata Tidebäck

Kontaktperson i Leksand: Britt-Mari Lundgren Ståhl