Folkhälsomyndigheten anordnar en digital konferens – Livsavgörande samverkan på den suicidpreventiva dagen 10 september 2020.

Länk nedan för mer information och anmälan:

https://www.folkhalsomyndigheten.se/konferens-och-utbildning/210910-livsavgo

rande-samverkan/