Digitala samtalsträffarna för vuxna med egen NPF-diagnos har pausat.