Samtalsträffarna kommer att fortsätta efter helgerna!