2020


Leksand

Drop in NPF*- café *NPF = neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Alla anhöriga till personer med NPF är välkomna.

  • 2 mars
  • 23 mars
  • 6 april
  • 27 april
  • 18 maj
  • 8 juni

Tid: kl. 18-20

Plats:  Noretgården, ingång Hantverkaregatan 23-25, Leksand

Välkomna

Britt-Mari och Peter

070-563 16 90


Vansbro

Anhörigträffar för anhöriga till personer med Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och/eller psykisk ohälsa.

Anmälan till Christina på Vuxenskolan 0281 – 715 55