2019

Leksand

Anhöriggrupp för oss anhöriga till vuxna med NPF

  • Tisdag 19 februari
  • Tisdag 19 mars
  • Tisdag 23 april
  • Tisdag 14 maj
  • Tisdag 18 juni

Tid: kl. 18 – 20

Vi träffas som vanligt i Anhörigstöds lokal på Noretgården. Hantverkargatan 25 i Leksand. Ingång från Leksands vägen.

Välkomna!
Britt-Mari och Peter
070-5631690


Vansbro

Anhörigträffar för anhöriga till personer med Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och/eller psykisk ohälsa.

Anmälan till Christina på Vuxenskolan 0281 – 715 55