2019

Leksand

Anhöriggrupp för oss anhöriga till vuxna som har NPF.

Vi träffas måndag 15 juli och måndag 5 augusti

Tid: kl. 18-20

Plats: Hantverkargatan 25 i Leksand

Välkomna

Britt-Mari och Peter

070-563 16 90


Vansbro

Anhörigträffar för anhöriga till personer med Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och/eller psykisk ohälsa.

Anmälan till Christina på Vuxenskolan 0281 – 715 55