Attention Dalarna är en intresseorganisation ansluten till Riksförbundet Attention.

Föreningen vänder sig till personer med egen neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, anhöriga och yrkesverksamma.

Bli medlem: https://attention.se/bli-medlem/
Om medlemsregistret: För att logga in med Bank-ID, mejla ert

fullständiga (tolv siffror) till medlem@attention.se.