Attention Dalarna lokalförening är ansluten till Riksförbundet Attention. Mer info finns längre ned.

Nu finns inbjudan till ”En dag i vildmarken” under fliken nyheter.

———————————————————————————————————–

Attention är en rikstäckande intresseorganisation för alla med intresse av neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF), både med och utan diagnos. Inom de neuropsykiatriska funktionsnedsättningarna ryms diagnoser och tillstånd som ADHD, ASD/Asperger, Tourettes syndrom, tvångssyndrom (OCD), dyslexi/dyskalkyli och språkstörning.