Ta möjligheten att se Teater Satelliten ge musikalen "Mitt liv".

Publicerat av Kerstin Grundelius Torsdag 19 september 2019
Röster ur publiken:
Musikalen väckte mycket känslor och tankar.
Främst då jag själv har vissa typer av psykisk ohälsa.
Jag kände igen mig i mycket och
blev glad över provokationen den väckte.
Jag är glad att ni ifrågasatte och väckte tankar,
som kanske inte är självklara för många människor.
Sunt förnuft är olika för alla, dock
bör alla människor behandlas med respekt.
Jag tror verkligen att den kommer att nå fram till människor,
som inte tänker efter innan de säger/gör något….
Även kan vara en tröst för någon som känner sig vilse i sig själv
Hälsningar Fran
—————————————————–
Såå bra!!!
Alla borde få möjligheten att se denna musikal
————————————————–
Alla tidigare känslor sköljde över mig…

———————————————————————————————————–

Attention är en rikstäckande intresseorganisation för alla med intresse av neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF), både med och utan diagnos. Inom de neuropsykiatriska funktionsnedsättningarna ryms diagnoser och tillstånd som ADHD, ASD/Asperger, Tourettes syndrom, tvångssyndrom (OCD), dyslexi/dyskalkyli och språkstörning.