Attention Dalarna lokalförening är ansluten till Riksförbundet Attention.

Attention är en rikstäckande intresseorganisation för alla med intresse av neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF), både med och utan diagnos. Inom de neuropsykiatriska funktionsnedsättningarna ryms diagnoser och tillstånd som ADHD, ASD/Asperger, Tourettes syndrom, tvångssyndrom (OCD), dyslexi/dyskalkyli och språkstörning.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VERKSAMHETSPLAN 2018

 

Mål

 

 • Att sprida kunskap om föreningen och att vi finns
 • Att fungera som stöd för våra medlemmar
 • Att öka medlemsantalet till minst 500
 • Att som brukarorganisation vara med och påverka och föra våra medlemmars talan
 • Att sprida information om NPF
 • Att ha kontaktpersoner på flera platser i länet
 • Att ge våra medlemmar tillfällen att mötas på olika sätt
 • Att verka för ett utökat anhörigstöd i kommunerna
 • Att verka för kortare utredningstider

 

Hur når vi målen?

 

 • Vi skall informera om Attention och NPF med hjälp av eget informationsmaterial samt det vi fått från Attention-Riks.
 • Vi skall sprida informationsbroschyrer.
 • Vi skall hålla hemsidan aktuell.
 • Medverka vid föreläsningar.
 • Ordna medlemsmöten på olika platser i länet.
 • Grupper för föräldrar.
 • Grupper för vuxna med egen funktionsnedsättning.
 • Nätverka via mejl, Facebook etc.
 • Jobba intressepolitiskt.
 • Jobba offensivt mot media.
 • Våra medlemmar kan få kontakt och stöd via telefon eller mail.
 • Utveckla samarbetet med andra aktörer.
 • Aktivt påverka politiker och tjänstemän för bättre villkor för våra medlemmar, t.ex. utökat anhörigstöd i kommunerna, kortare väntetider för utredning