2018

Konferens om Attentions projekt ”Barn röst” som nu är gratis. Se ny inbjudanFalun 11 april – INBJUDAN TILL KONFERENS

Nelli forskar på språkstörning kopplat till bl.a. NPF.

Om föreläsaren Nelli Kalnak: Nelli Kalnak


Konferens om Attentions projekt ” ADHD på jobbet”. Se inbjudan: Attention Dalarna inbjudan slutkonferens ADHDpåjobbet

 


Föreläsning om Bipolaritet :    

 

Inbjudan som PDF: Föreläsning 8 maj Rebecca Anserud Ett biploärt hjärta


Länk till FINSAM Falun föreläsningsserie: Finsam Forelasningar 2018